top of page

Munay-Ki šesta inicijacija: Inicijacija Čuvara Mudrosti

Updated: Jan 31, 2023

Mudrost ove linije nije u prikupljanju informacija u našim glavama poput računala. Čuvar Mudrosti zna ostvariti dijalog s prirodom i u svom srcu razumije energiju koja pokreće cikluse i ritmove prirode. Pomažu nam iscijeliti naš odnos s muškim principom.Čuvari Mudrosti su poznati po sposobnosti da prizovu munje i po intimnoj povezanosti s planinama. Čuvari Mudrosti znaju kako primiti poruke iz planina jer su sposobni održavati dijalog s njima. Kada se povežemo s planinama, povezujemo se s puno većim ciklusima života. Što više mudrosti planina primimo, imamo više mogućnosti da živimo u još većoj povezanosti sa širom mrežom života, s čime dolazi i veća odgovornost.


Kada smo povezani s planinama, bliže smo porukama s neba, iz vremena koje tek dolazi. Te poruke prenosimo svojim zajednicama. Ne moramo se fizički nalaziti na vrhu planine. Kada smo povezani, osjećamo kao da nas nešto transportira na vrh gdje možemo šaputati s Duhom. Tada te poruke prenosimo svima.


U srcu znamo koje odgovornosti želimo preuzeti nakon što primimo te poruke i tu mudrost, nakon što smo sposobni vidjeti više od sebe. Što više primamo, sposobniji smo odgovoriti na potrebe svijeta. Što više odgovaramo na te potrebe, više nam se otvara srce i više primamo. To znači biti u toku života. Proširujemo svijest, sposobnost gledanja, sposobnost osjećanja.


S Duhom planine se povezujemo kroz davanje svetog poklona. Nakon toga uspostavimo komunikaciju s Čuvarima Mudrosti koji žive u visokim planinam postavljamo im pitanja poput - Što trebam naučiti u svom životu? Koje darove mogu ponuditi svijetu? Što mogu napraviti da njegujem naš odnos? Što trebate od mene? Što vi meni darujete? Koja je to medicina iz koje mi dozvoljavate da učim? Kako mogu utjeloviti tu medicinu? Što mogu učiniti da njegujem sjeme Čuvara Mudrosti?


Pročitaj više o sedmoj Munay-Ki inicijaciji - Inicijacija Čuvara Zemlje ovdje.


71 views

Related Posts

See All

Comentarios


bottom of page