top of page

Ključni pojmovi

Munay-Ki program se temelji na određenim postavkama i konceptima koji su objašnjeni u nastavku kako biste dobili dojam o osnovama prije nego se odvažite na svoje vlastito epsko putovanje.

INICIJACIJA

Inicijacija znači početak. Početak novog razdoblja života, početak novog shvaćanja života, početak nove životne uloge. Da bi novo počelo, ono prijašnje treba završiti, u potpunosti. Kada prolazimo kroz životnu inicijaciju, obično prelazimo iz jednog stanja u drugo, iz jedne razine svijesti u drugu, iz jednog razdoblja života u jedno potpuno drugačije i novo razdoblje.

 

Postoji nekoliko najznačajnijih inicijacija koje kroz život prolazi uglavnom svaki čovjek - rođenje, odrastanje, prva ljubav, brak (a često i razvod), roditeljstvo, prijelaz u stariju dob i smrt. Svaki od ovih i mnogih drugih događaja u životu je inicijacija sam po sebi. U zapadnjačkom svijetu u kojem smo kolektivno nesvjesni postojanja i značaja inicijacija, ovakvi se životni događaji obilježavaju na površnoj razini, vrlo često na teatralan način kako bi se zabavila publika i sačuvala pripadnost određenoj skupini ljudi.

 

Svaka inicijacija kroz koju prođemo svjesno postaje prilika za prosvjetljenje i otvara vrata prema novim prilikama, uvidima i otkrivanju aspektima sebe kojih nismo svjesni. Da bi iz procesa izašli promijenjeni i da bi integrirali iskustvo i uvide na svim razinama - fizičkoj, mentalnoj, psihičkoj, emocionalnoj i duševnoj, potrebno je proći kroz ceremoniju ili ritual koji je osmišljen samo za tu svrhu. Tada svaka inicijacija poprima novu dimenziju.

Kroz iskustvo sudjelovanja u Munay-Ki inicijacijama primamo energetsko sjeme da bi postali osobe mudrosti i snage koje se stavljaju u službu cijeloj kreaciji i postaju izvori svjetlosti u svojim zajednicama. Put je to kojim koračaju samo najhrabriji i na kojeg možemo krenuti tek kada osjetimo da je za to došlo vrijeme, kada osjetimo zov iz dubine naše duše i kada nas više sile pozovu da se stavimo u službu. Tom se zovu možemo pokušati oduprijeti, što često vodi u još veću osobnu krizu - zdravstvenu i emocionalnu.

Kada uistinu iskusimo inicijaciju na dubokoj razini, osjećaji nemoći i straha se rasprše, na čijem mjestu raste hrabrost, znatiželja i kreativnost. Tada konačno prekidamo osjećaj začaranosti uzrokovan dramatičnim događajima iz vlastite prošlosti i prošlosti naših predaka.

Inicijacije koje su usklađene s prirodnim zakonitostima vraćaju nas u naš vlastiti centar, u našu beskonačnu prirodu, u stanje u kojem otkrivamo  vlastitu istinu kako bismo živjeli svoju svrhu i bili u službi cjelokupnoj kreaciji te nas čine neovisnima od učitelja ili grupe ljudi kroz koje nam inicijacija dolazi. Postajemo jedinstveno nevažni. Prestajemo biti konzumenti tuđih istina, sadržaja, uvjerenja, metoda i alata, već se vraćamo u svoj centar i prisjećamo da se sve što trebamo već nalazi u nama.

 

Ovakve su inicijacije značajno različite od inicijacija kroz koje postajemo članovi određene skupine ljudi koja se identificira prema unaprijed određenim obilježjima kada svoju vlastitu moć i integritet često predajemo u ruke nekoga ili nečega što se nalazi izvan nas da bi potvrdili svoju odanost i pripadnost.

2

CEREMONIJA

Ceremonija je organizirani proces koji uključuje pojedinca ili grupu ljudi koji pristupaju ceremoniji s određenom svrhom i namjerom. Inicijacije se događaju u sklopu ceremonije, no ceremonija može biti organizirana i u neku drugu svrhu, ovisno o potrebi. Kroz ceremoniju imamo priliku uroniti u neistražene dubine svog bića i (ponovo) se povezati sa životom i prirodom, našim fizičkim stanjem kao i s našim beskonačnim stanjem. Svaka se ceremonija sastoji od pripreme, stvaranja prostora i atmosfere u kojoj se odvija, glavnog procesa te integracije.

Ceremonija stvara promjenu i transformativna je sama po sebi jer kroz nju ponovo uspostavljamo zdrav i moćan odnos s prirodom. Prepuštamo se u rijeku života i procesima umiranja i ponovnog rađanja. Kroz iskustvo sudjelovanja u ceremoniji učimo kako se prepustiti i prihvatiti sve ono što nam život donosi. Svjesno radimo s nevidljivim nitima koje ispreliću mrežu života kako bismo hodali kroz život budniji i svjesniji, u harmoniji sa svima oko sebe.

3

RITUAL

Ritual može biti ceremonija i ceremonija može biti ritual. Značenja oba koncepta se često preklapaju i nema jasne razlike, već ovise o kontekstu. Ritual bi bio organizirani proces koji se ponavlja u određenom formatu i s određenom namjerom, dok se ceremonije transformiraju prema potrebi.

4

ARHETIPOVI

Arhetipovi su organizirajući principi Svemira. Predstavljaju primordijalnu svijest prirode i sadrže određene kvalitete te stoga imaju i osobnost koja je povezana s licem i oblikom u ljudskoj svijesti. U Munay-Kiju radimo s arhetipovima na više načina, kroz inicijacije, ali i za kreiranje sigurnog prostora za rad.

Siguran prostor stvara se prizivanjem četiri kardinalna smjera svijeta, te onoga što je iznad nas (nebo) i onoga što je ispod nas (zemlja). Na taj način radimo u energetski zaštićenom prostoru i vremenu. Svaki od smjerova povezan je s jednim od arhetipova. Njihova su imena simbolična jer svaki od njih predstavlja neku od primordijalnih sila prirode s njenim jedinstvenim kvalitetama koje mogu podržati proces. 

5

UZAJAMNOST

Uzajamnost znači biti u pravom odnosu sa životom. Ona je temelj dobrobiti osobe i zajednice. Kada živimo život s otvorenim srcem, sve se oko nas  odvija na način koji je dobar i za nas i za druge. U suprotnom, naša realnost odražava našu sebičnost i stalno imamo osjećaj da moramo puno raditi ili da trebamo braniti ono što je "naše". Biti u uzajamnom odnosu sa životom znači osjećati jedinstvo s najprirodnijim tokom života. Ako poštujemo i odajemo počast životu te obnovimo svoju vezu s prirodom, priroda i sva živa bića će nam vratiti istom mjerom.

6

SPIRITUALNOST

Pojam spiritualnosti s kojim radimo polazi od uvjerenja da je sve što postoji živo i prožeto istom životnom energijom - spiritom / duhom koja se manifestira u različitim oblicima. Ovakva vrsta spiritualnosti podrazumijeva da smo svi duhovna bića koja žive ljudski život na istoj planeti u tijelu koje je satkano od prirodnih elemenata. I fizička i duhovna dimenzija su jednako važne da bismo znali kako živjeti u Vrtu, na ovoj predivnoj Zemlji u harmoniji sa svim živim bićima i ostvarili svrhu svoje duše.

 

Ovakva vrsta spiritualnosti je praktična, prizemljena i utjelovljena. Podrazumijeva svjesnost o tome da znamo odakle smo došli i koja je misija naše duše, da smo svjesni svoje beskonačne i božanske prirode, a da istovremeno živimo jedan običan ljudski život u tijelu koje je od krvi i mesa, satkano od različitih prirodnih elemenata i kao takvi smo ranjivi i izloženi djelovanju viših sila i svih procesa koji se odvijaju oko nas.

Ovakva je spiritualnost dostupna svima jednako, ne samo odabranima. Odabrani su oni koji se odazovu na poziv.

bottom of page