top of page

Munay-Ki četvrta inicijacija: Inicijacija Onoga koji Vidi

Updated: Jan 31, 2023

Inicijacija Onoga koji Vidi nam omogućuje da probudimo sposobnost gledanja dalje od uobičajenog, u suptilnije dimenzije, da možemo doživjeti neuobičajeno te se povezati s nevidljivim svijetom oko sebe.Ova inicijacija uspostavlja živčane veze između vizualnog korteksa, trećeg oka i srca. Na taj se način budi naša sposobnost percipiranja suptilnih energija zajedno sa sposobnošću da gledamo na svijet kroz oči ljubavi i suosjećanja.


Sjene i projekcije


Da bismo bili sposobni uistinu vidjeti i doživjeti suptilnije dimenzije kroz naš unutarnji vid sve ono što očima često promakne u našem okruženju, trebamo prvo pogledati duboko u sebe, u vlastite sjene.


Sjene su aspekti koje držimo sakrivene, čak i od nas samih. Mogu biti individualni, obiteljski, kolektivni aspekti koji se nalaze duboko u našoj psihi. Ne želimo ih vidjeti jer smo preplašeni njihove snage i moći. Sjena ne sadrži samo ono "ružno" i mračno (tamna strana sjene), već i razne darove (svjetla strana sjene).


Vlastite Sjene ponekad sakrivamo toliko dobro da ih vidimo jedino u drugima. Projiciramo ih na sve oko nas, na ljude s kojima smo u bliskom kontaktu jednako kao i na slučajne prolaznike. Ne primjećujemo da je to naša vlastita sjena koja nas prati svuda gdje idemo i želi biti viđena.


Tamna strana naše Sjene ima iznimnu snagu zavođenja. Ona govori o potencijalu koji imamo da budemo brutalni, da smo sposobni nauditi drugima. Tamna strana sjene je najčešće prekrivena veom dobrote. Ljudi kojih bi se trebali najviše bojati su oni koji kažu da ne bi mogli nauditi nikome i da su toliko puni ljubavi i božanskog svjetla da jednostavno nisu sposobni nanijeti bol nikome i ničemu.


Ako moramo govoriti koliko smo dobri, već smo zavedeni. Svijetu možemo davati dobro bez da to naglašavamo i da se time hvalimo. U Kozmosu ne postoji "dobra" i "zla" sila. Kakva je to "dobra" sila koju može zavesti "zlo"?


Jednom kada postanemo svjesni svoje tamne strane sjene i sposobnosti da budemo brutalni, kada ju vidimo i integriramo kao dio sebe, postajemo slobodniji birati mir. Možemo sjediti s mačem na krilu i odabrati ne upotrijebiti ga, slobodniji smo odabrati mir.


Tada naša tamna strana postaje izvor svjetlosti, imamo mogućnost doprijeti do darova, vlastitih i darova naših predaka. Postajemo Oni koji Vide kroz proširenu percepciju i osjetila. Otvaramo se prema sposobnosti gledanja dalje od onog što je vidljivo na površini i razvijamo sposobnost gledanja u suptilnije dimenzije, u nevidljivo.


Pročitaj više o petoj Munay-Ki inicijaciji - Inicijaciji Čuvara dana ovdje.


86 views

Related Posts

See All

Commentaires


bottom of page