top of page

Elementi ceremonije vjenčanja

Ceremonija vjenčanja je način odavanja poštovanja između partnera koji su svjesno odlučili produbiti svoj odnos. Kroz ceremoniju partneri odaju poštovanje jedan drugome kao i zajednici. Kada ulaze u brak, dvoje ljudi pred zajednicom izražavaju svoju predanost jedan drugome da se međusobno podržavaju na putovanju života.

Ceremonijom vjenčanja par zapravo prolazi kroz važnu životnu inicijaciju, iz jedne životne faze u novu, iz postojećih životnih uloga u nove. U tom ih procesu podržava njihova zajednica dragih ljudi te priroda. Ceremonija vjenčanja nije slučajan i spontan proces već trenutak kojem se pristupa uz pripremu i s jasnom namjerom.


Ceremonija se sastoji od nekoliko ključnih elemenata. Neki su elementi već unaprijed određeni, no za većinu njih je moguća prilagodba s obzirom na viziju para, njihove životne misije, podrijetlo i životne odabire. Većina ceremonije se dizajnira u suradnji s parom što osigurava jedinstveno iskustvo.


Elementi koje uzimamo u obzir pri planiranju ceremonije vjenčanja:

  • namjera - jasno definirana namjera za ulazak u brak od strane obje osobe u paru definira namjeru ceremonije vjenčanja

  • vrijeme - kada će se ceremonija održati (postoje li značajni datumi za par, koje je godišnje doba primjereno, i slično)

  • lokacija - koja je primjerena lokacija za održavanje ceremonije i imamo li dopuštenje prirode da održimo ceremoniju na određenoj lokaciji

  • struktura - kako će sama ceremonije izgledati, kako će sudionici proputovati od početka do kraja, kako će početi, što će biti vrhunac, kako će završiti

  • simboli - koji će simboli biti prisutni u ceremoniji i u prostoru, kakva je njihova simbolika za par, koju poruku žele prenijeti

  • otvaranje svetog prostora - na koji način ćemo u ceremoniju pozvati element etera, Duha, svijesti koji prožima sav život, sedam smjerova, kao i energiju predaka te biljnih i životinjskih saveznika koji su prisutni u ceremoniji

  • što nudimo da odamo poštovanje precima, svetim smjerovima, Duhu, prirodi, biljnim i životinjskim saveznicima

  • zvukovi i tišina - kako će se kroz izmjenu zvuka i tišine svi uzvanici povezati s istom namjerom i uspostaviti isti ritam

  • pokret - na koji će se način uzvanici kretati s valovima ceremonije kroz svoje tijelo

Svaki od ovih elemenata može biti vrlo jednostavan, a može biti izveden i na razne kreativne načine što ovisi o paru i o lokaciji.


Više o inicijaciji braka pročitaj ovdje.


#ceremonijavjenčanja #inicijacijabraka #transformacija

9 views

Related Posts

See All
bottom of page